Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Miejscowość:
Opoczno
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno
Telefon:
44 736 11 25
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.