Co to jest certyfikat dostępności Jednostka bez Barier?

Certyfikat Dostępności i zgodności z WCAG 2.0Jest to dokument wydawany przez właściciela Bazy Jednostek Certyfikowanych – firmę AkcessNet – poświadczający zgodność strony internetowej z obecnymi wymogami formalno-prawnymi. Nasi audytorzy wydają zazwyczaj certyfikaty w zakresie aplikacji internetowej (np. BIP), wyłączając z nich odpowiedzialność za publikowanie treści. Dają one natomiast pewność, że dana witryna internetowa czy też Biuletyn Informacji Publicznej zostały przygotowane poprawnie i nie wykazują żadnych barier w dostępie dla osób niepełnosprawnych. Strony certyfikowane charakteryzują się brakiem błędów działania: na automatycznych walidatorach, jak również są sprawdzone w testach empirycznych. Oznacza to, że da się je obsługiwać przez czytniki (bez wizji), za pomocą klawiatury (bez myszki) oraz zawierają czytelne interfejsy użytkownika (dla osób z dysfunkcjami poznawczymi).

Certyfikat Jednostka bez Barier może również potwierdzać dostępność cyfrową treści publikowanych przez osoby redagujące, o ile z pozytywnym wynikiem zostanie przeprowadzony audyt dostępności obejmujący w swoim zakresie badanie nie tylko aplikacji internetowej lecz także wszystkich opublikowanych treści.

Jak uzyskać certyfikat Jednostka bez Barier?

Certyfikat może uzyskać każda jednostka prywatna bądź publiczna prowadząca serwis internetowy. Klienci AkcessNet używający dostępnej wersji BIP otrzymują certyfikat automatycznie przez cały okres trwania umowy, a ich aplikacja w razie potrzeby może być dostosowywana do zmieniających się wymogów.

Jednostki nie posiadające umowy na prowadzenie dostępnej strony internetowejAkcessNet także mogą uzyskać certyfikat po przeprowadzeniu audytu swojej strony oraz wprowadzeniu koniecznych usprawnień (jeśli zajdzie taka potrzeba). Certyfikat jest wówczas potwierdzeniem zgodności aplikacji ze standardem WCAG 2.1 wydanym na dzień wykonania audytu wtórnego i poświadcza, że aplikacja webowa jest wolna od barier w dostępie dla osób niepełnosprawnych. Odpowiedzialność za dalsze prowadzenie serwisu „dostępnego” spoczywa jednak na właścicielu witryny.