Niepełnosprawni – Niewykluczeni

Wykluczenie osób niepełnosprawnych z możliwości dostępu do informacji publikowanych w internecie to problem o bardzo rozległej skali. W pełni sprawni użytkownicy internetu często niewystarczająco rozumieją, czym w istocie jest dostępność i w jaki sposób należy ją zapewnić.

Powszechnie wiadomo, że obecnie w Polsce oraz Unii Europejskiej obowiązuje standard WCAG 2.0. Minimum dla witryny przyjaznej każdemu użytkownikowi wymaga osiągnięcia w ramach WCAG 2.0 poziomu dostępności określonego jako AA. Nie ma jednak jednej prostej metody w rodzaju “czarodziejska różdżka” na zapewnienie zgodności kodu witryny z wymaganym standardem.

Dla przykładu: Położenie nacisku na interaktywne rozwiązania niosące za sobą efekty widoczne w wyglądzie strony (takie jak zmiana kontrastu czy wielkości tekstu) mogą być oczywiście bardzo pomocne dla osób mających problemy ze wzrokiem, ale nie stanowią same w sobie rozwiązania problemu dostępności stron. Obserwowane więc często „dostępne” strony dysponujące wyżej wymienionymi funkcjami, są praktycznie niedostępne dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności. Nadal nie wypełniają standardu WCAG 2.0.

Na niepewność – audyt

Twoja strona BIP lub WWW może być w mniejszym lub większym stopniu niedostępna dla znacznej części użytkowników!

Audyt wykonany przez ekspertów, zakończony szczegółowym raportem jest odpowiednią weryfikacją poziomu dostępności pod kątem każdej możliwej niepełnosprawności. To najprostszy i sprawdzony sposób na poznanie problemów i barier, na które trafiają osoby trwale niepełnosprawne, z czasowym ograniczeniem sprawności, czy też osoby w podeszłym wieku.

Na czym polega wykonanie audytu?

 

proba

 

Pierwszy przegląd witryny, podział na sekcje, ustalenie priorytetów. Jeśli Państwa witryna jest duża, nasi eksperci dokonują ustalenia priorytetów i wyznaczają mapę drogową dla danego audytu. Część zadań wykonywana będzie przez zautomatyzowane narzędzia, a część przez człowieka.

 

dwa obraz

 

Powstaje lista kontrolna, dostępna dla każdego testera, która koordynuje prace i zbiera wyniki poszczególnych testów. Lista odpowiada wytycznym WCAG 2.0.

 

trzy obraz

 

Po wykonaniu wszystkich testów mechanicznych i zautomatyzowanych, zespół konfrontuje wyniki z praktycznym zastosowaniem danej użyteczności na stronie i kwalifikuje ją jako barierę istotną lub nieistotną.

 

cztery obraz

 

Powstaje raport dostępności Państwa strony, który zawiera wskazówki dotyczące eliminacji barier dostępności. Rozszerzony raport zawiera również wytyczne dla deweloperów, twórców i menedżerów współpracujących przy danej witrynie.

 

piec obraz

 

Po wprowadzeniu zmian na Państwa stronie nasz zespół ponownie wykonuje sprawdzenie dostępności i wydaje ocenę przeprowadzonych zmian. Jeśli jest pozytywna zespół wydaje również certyfikat dostępności “Jednostka bez barier”.

 

Czemu potrzebuję audytu?

Każdy właściciel witryny, czy mobilnej aplikacji internetowej odnosi wizerunkową i finansową korzyść z dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utrzymania pełnej dostępności na wszystkich poziomach dla każdego internauty. Natomiast właściciel witryny zamieszczający informacje publiczne jest dodatkowo zobligowany prawnie, aby strony spełniały określone normy.

4 główne korzyści z przeprowadzenia audytu

  • Społeczne – powszechna dostępność do treści i usług to oznaka poszanowania użytkownika oraz odpowiedzialności społecznej jaką jest walka z wykluczeniem.
  • Techniczne – strony dostępne charakteryzują się przejrzystą i bezbłędną architekturą kodu, co czyni je bardziej wydajnymi, szybszymi i stanowi bazę skutecznego pozycjonowania SEO.
  • Finansowe – Posiadanie dostępnej strony oznacza zdolność do skutecznego targetowania produktów i usług do części rynku, która nie jest obsługiwana w należyty sposób. Według danych Globalnego stowarzyszenia dostępnych technologii i środowisk GAATES (gaates.org) jest to 15% populacji Europy. Więcej na ten temat pod adresem: http://www.niewykluczeni.pl/w-dazeniu-do-dostepnosci-fakty-i-mity/
  • Prawne – Dostępność dla niepełnosprawnych jest wymagana ustawowo dla wszystkich jednostek publicznych. Zakaz wykluczania osób niepełnosprawnych został zapisany w ustawodawstwie Unii Europejskiej oraz aktach wykonawczych państw członkowskich w tym Polski.

Czego mogę się spodziewać po audycie dostępności strony?

Audyt przeprowadzony przez naszych ekspertów jest wieńczony raportem podsumowującym, który wprowadzi Państwa jednostkę w szczegółowe zagadnienia dostępności i pokaże pozycję strony WWW lub BIP w odniesieniu do wytycznych WCAG 2.0. Raport przedstawia również kroki, które należy podjąć, aby wyeliminować bariery występujące na Państwa stronie. Rozszerzony audyt zawiera również wytyczne dla deweloperów, twórców i menedżerów współpracujących przy danej witrynie, ułatwiając tym samym delegowanie pracy wymaganej w celu dostosowania strony do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Co teraz?

Zadzwoń do nas pod numer +48 530 532 082 lub wypełnij formularz ofertowy dla Raportu Dostępności, aby poznać szczegóły realizacji.