Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach
Miejscowość:
Łazy
Województwo:
Mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. ks. H. Słojewskiego 1
Telefon:
22-7577362
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.