Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Miasto i Gmina Górzno
Miejscowość:
Górzno
Województwo:
Kujawsko-Pomorskie
Dokładny Adres:
Rynek 1
Telefon:
56/644-83-51
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.