Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
Miejscowość:
Świętochłowice
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice
Telefon:
32 245 51 04
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.