Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
Telefon:
32 24 555 24
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice
Miejscowość:
Świętochłowice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.