Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Miejscowość:
Kozienice
Województwo:
Mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Warszawska 25, 26-900 Kozienice
Telefon:
48 614 26 08
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.