Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Telefon:
48 614 26 08
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Warszawska 25, 26-900 Kozienice
Miejscowość:
Kozienice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.