Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku
Miejscowość:
Sanok
Województwo:
Podkarpackie
Dokładny Adres:
ul. Konarskiego 22, 38-500 Sanok
Telefon:
13 465 12 80
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.