Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tuszynie
Telefon:
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
Tuszynek Majoracki, ul. Starościańska 6 Nr Lok. 4, 95-080 Tuszyn
Miejscowość:
Tuszyn
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.