Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
Miejscowość:
Sejny
Województwo:
Podlaskie
Dokładny Adres:
ul. Zawadzkiego 19, 16-500 Sejny
Telefon:
87 516 25 11
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.