Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie
Miejscowość:
Sulęcin
Województwo:
Lubuskie
Dokładny Adres:
ul. Lipowa 27, 69-200 Sulęcin
Telefon:
95 755 00 40
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.