Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Telefon:
86 278 26 19
Województwo:
podlaskie
Dokładny Adres:
ul. Aleksandrowska 1 A,18-500 Kolno
Miejscowość:
Kolno
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.