Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie
Miejscowość:
Działdowo
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Dokładny Adres:
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
Telefon:
23 697 20 17
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.