Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich: Strona główna
Telefon:
32 765 29 45
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17
Miejscowość:
Siemianowice Śląskie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.