Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich: Strona główna
Telefon:
32 765 29 45
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17
Miejscowość:
Siemianowice Śląskie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.