Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miasto i Gmina Łosice
Telefon:
83 306 88 21
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6
Miejscowość:
Łosice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.