Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Telefon:
25 798 20 00 - 9
Województwo:
lubelskie
Dokładny Adres:
ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
Miejscowość:
Łuków
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.