Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Miejscowość:
Łuków
Województwo:
Lubelskie
Dokładny Adres:
ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
Telefon:
25 798 20 00 - 9
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.