Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Centrum Usług Wspólnych w Sośniach
Telefon:
62 739 17 11
Województwo:
wielkopolskie
Dokładny Adres:
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie
Miejscowość:
Sośnie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.