Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Centrum Usług Wspólnych w Sośniach
Miejscowość:
Sośnie
Województwo:
Wielkopolskie
Dokładny Adres:
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie
Telefon:
62 739 17 11
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.