Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Zespół Szkół w Sośniach
Miejscowość:
Sośnie
Województwo:
Wielkopolskie
Dokładny Adres:
ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie
Telefon:
62 739 10 23
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.