Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Straż Miejska w Kwidzynie
Telefon:
55 261 08 99
Województwo:
pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
Miejscowość:
Kwidzyn
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.