Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
I Liceum Ogólnokształcące w Głownie
Telefon:
42 719 07 80
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Kościuszki 10, 95-015 Głowno
Miejscowość:
Głowno
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.