Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie
Miejscowość:
Kętrzyn
Województwo:
Warmińsko-mazurskie
Dokładny Adres:
ul. Rynkowa 5, 11-400 Kętrzyn
Telefon:
89 751 27 47
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.