Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Obrazów
Telefon:
(+48 15) 83-65-162
Województwo:
świętokrzyskie
Dokładny Adres:
27-641, Obrazów 84
Miejscowość:
Obrazów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.