Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Kodrąb
Miejscowość:
Kodrąb
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb
Telefon:
44 681 93 25
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.