Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
Telefon:
24 252 31 43
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
Miejscowość:
Krośniewice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.