Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
Miejscowość:
Tarnowskie Góry
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Pokoju 1, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:
32 384 65 83
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.