Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi
Miejscowość:
Łódź
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Kopernika 36, 90-552 Łódź
Telefon:
42 637 62 53
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.