Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Telefon:
14 688 22 00
Województwo:
małopolskie
Dokładny Adres:
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
Miejscowość:
Tarnów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.