Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Miejscowość:
Tarnów
Województwo:
Małopolskie
Dokładny Adres:
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
Telefon:
14 688 22 00
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.