Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Gmina Rędziny
Miejscowość:
Rędziny
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny
Telefon:
34 327 90 14
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.