Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie
Telefon:
55 279 33 68
Województwo:
pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Staszica 16, 82-500 Kwidzyn
Miejscowość:
Kwidzyn
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.