Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Ksawerów
Miejscowość:
Ksawerów
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Kościuszki 3h 95-054 Ksawerów
Telefon:
42 213-80-50
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.