Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej
Telefon:
42 213 73 46
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul.mjr. Hubala 55 95-054 Ksawerów
Miejscowość:
Wola Zaradzyńska
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.