Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim
Miejscowość:
Piotrków Trybunalski
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon:
44 732 37 60
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.