Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim
Telefon:
44 732 37 60
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Trybunalski
Miejscowość:
Piotrków Trybunalski
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.