Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
Miejscowość:
Świdnica
Województwo:
Dolnośląskie
Dokładny Adres:
ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica
Telefon:
74 850 09 90
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.