Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
Telefon:
74 850 09 90
Województwo:
dolnośląskie
Dokładny Adres:
ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica
Miejscowość:
Świdnica
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.