Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Gmina Sośnie
Miejscowość:
Sośnie
Województwo:
Wielkopolskie
Dokładny Adres:
ul. Wielkopolska 47
Telefon:
(+48 62) 73 93 910
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.