Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Lipie
Miejscowość:
Lipie
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie
Telefon:
34 318 80 32
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.