Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Telefon:
+13 465 59 50
Województwo:
podkarpackie
Dokładny Adres:
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
Miejscowość:
Sanok
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.