Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW Spółka Akcyjna
Telefon:
+12 652 75 00
Województwo:
małopolskie
Dokładny Adres:
ul. Klimeckiego 24
Miejscowość:
Kraków
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.