Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Opatów
Telefon:
34 319 60 33
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów
Miejscowość:
Opatów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.