Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI Sp. z o.o..
Miejscowość:
Zduńska Wola
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola
Telefon:
43 823 24 49
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.