Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
Telefon:
+48 22 328 60 01
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Miejscowość:
Warszawa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.