Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Gminy Miedźno
Telefon:
+48 34 3178100
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Ułańska 25
Miejscowość:
Miedźno
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) oraz publikowane treści są zgodne ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.