Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Świecie nad Osą
Telefon:
+48 56 466 16 13
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Dokładny Adres:
Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą
Miejscowość:
Świecie nad Osą
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.