Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu
Telefon:
94 367 12 22
Województwo:
zachodniopomorskie
Dokładny Adres:
ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec
Miejscowość:
Złocieniec
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.