Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu
Miejscowość:
Złocieniec
Województwo:
Zachodniopomorskie
Dokładny Adres:
ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec
Telefon:
94-36-71-222
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.