Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu
Telefon:
94-36-71-222
Województwo:
zachodniopomorskie
Dokładny Adres:
ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec
Miejscowość:
Złocieniec
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.