Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
Miejscowość:
Częstochowa
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
WILSONA 16
Telefon:
34 324 42 30
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.