Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII - SZPITAL MIEJSKI w Bielsku-Białej
Telefon:
33 816 43 70
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Wyzwolenia 18
Miejscowość:
Bielsko Biała
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.