Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich
Telefon:
(32) 39 39 344
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Bytomska 92
Miejscowość:
Piekary Śląskie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.