Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1
Telefon:
32 720 38 47
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. 1 Maja 1A
Miejscowość:
Siemianowice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.