Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie
Telefon:
044 736-14-62
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Armii Krajowej 2
Miejscowość:
Opoczno
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.