Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie
Telefon:
32 765 62 00
Województwo:
śląkie
Dokładny Adres:
ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
Miejscowość:
Siemianowice Śląskie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.