Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Miejscowość:
Gdańsk
Województwo:
Pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Powstańców Warszawskich 25
Telefon:
58 326 79 89
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.