Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Telefon:
44 732 57 47
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Adama Próchnika 34, 97-300 Piotrków Trybunalski
Miejscowość:
Piotrków Trybunalski
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.