Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Straż Miejska w Częstochowie
Telefon:
+48 34 3683192
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Krakowska 80/3
Miejscowość:
Częstochowa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.