Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Straż Miejska w Częstochowie
Miejscowość:
Częstochowa
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Krakowska 80/3
Telefon:
+48 34 3683192
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.